ویدئو

عضلات هدف

سینه(بخش تحتانی)

دلتوئید قدامی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: سینه

نام انگلیسی حرکت: Cable cross-over

مکانیسم حرکت: ایزوله

آموزش نحوه‌‎ی اجرای حرکت کراس اور از بالا دو دست

  • برای اجرای حرکت کراس اور از بالا یا کراس اور از بالا دو دست قرقره‌‎های دستگاه سیم کش را در بالاترین حالت قرار دهید و میانه دستگاه بایستید.
  • با هر دست یکی از دستگیره‌‎ها را بگیرید. دست‌‎ها باید موازی با سطح زمین، آرنج‌‎ها کمی خم و کف دست رو به زمین باشد. سپس یکی از پاهای خود را برای حفظ تعادل کمی جلوتر بگذارید و بالاتنه خود را به سمت جلو متمایل کنید.
  • بز شانه دو دست خود را تا جایی به سمت تنه خم کنید که کف دو دست در مقابل ناف رو به روی هم قرار بگیرند.
  • دستان خود را به آرامی به حالت اولیه بازگردانید.
  • حرکت کراس اور از بالا را بر اساس برنامه تمرینی خود تکرار کنید.