ویدئو

عضلات هدف

چهار سر

همسترینگ

سرینی

نزدیک کننده ها

توضیحات حرکت

عضلات هدف: عضلات پایین تنه

نام انگلیسی حرکت: cabl Lateral Shuffle

مکانیسم حرکت: کامپاند

مطابق با ویدیو در حالت اسکوات بنشینین و از پهلو بصورت رفت و برگشت، حرکت رو اجرا کنین.

دقت کنین که راستای صاف کمر و گردن حین اجرا رعایت بشه.

 هنگام حرکت به جانب نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت نفس بگیرین.