ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

چهار سر رانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: چهار سر رانی

نام انگلیسی حرکت: BARBELL SQUAT WITH HEELS RAISED

مکانیسم حرکت: کامپاند

دو عدد صفحه زیر پاشنه ی پاها بذارین و سپس پاها رو اندازه عرض شانه باز کرده  و پنجه و زانوها رو به بیرون متمایل کنین. به اندازه نیمه یا 90 درجه بشینین و سپس به نقطه شروع برگردین.

در هنگام نشستن ، قوز نکنین و سعی کنین کمر در یک خط مستقیم و صاف باشه.

در هنگام بلند شدن نفس را خارج کنین و هنگام نشستن نفس بگیرین .