ویدئو

عضلات هدف

دلتویید

چهار سر

سرینی بزرگ

 

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه، جلو ران، سرینی

نام انگلیسی حرکت: Barbell Split Jerk

مکانیسلم حرکت: کامپاند

میله هالتر رو ازجلو روی شانه ها نگه دارین. سپس مطابق با ویدیو همزمان بصورت انفجاری حرکت پرس شانه و بازکردن پاها رو انجام بدین.

ابتدا از وزنه های سبک شروع کنین تا هنگام پرش تعادلتون حفظ بشه و کمر به سمت جلو یا عقب خم نشه.

در هنگام پرش نفس رو خارج کنین و هنگام برگشت حرکت نفس بگیرین .

× خرید پکیج ویدیویی