ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: barbell shoulder press

مکانیسم حرکت: کامپاند

هالتر رو به صورتی بگیرین که دست ها کمی بازتر از عرض شانه باشه. سپس حرکت رو انجام بدین. در زمان اجرای حرکت با انقباض عضلات شکم و باسن راستای طبیعی کمر رو حفظ کنین.

در انتهای حرکت ، ارنج رو قفل نکنین.

در هنگام بالا بردن هالتر نفس را خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .