ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

دلتوئید میانی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: شانه

نام انگلیسی حرکت: BARBELL REAR SHOULDER PRESS

مکانیسم حرکت: کامپاند

روی یک نیمکت با تکیه گاه  بشینین، دست ها رو دو برابر عرض شانه باز کنین و هالتر رو از پشت سر بگیرین ، سپس ، میله هالتر رو بلند کنین و  در راستای عضلات شانه به بالا و پایین حرکت بدین.

افراد مبتدی از انجام این حرکت اجتناب کنن.

در هنگام بالا بردن هالتر نفس رو خارج کنین و هنگام پایین آوردن هالتر نفس بگیرین .