ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

سرینی بزرگ

توضیحات حرکت

عضلات هدف: باسن

نام انگلیسی حرکت: BARBELL HIP THRUST ON FLOOR

نام دیگر حرکت: هیپ تراست هالتر روی زمین

مکانیسم حرکت: کامپاند

برای انجام حرکت ، روی زمین بخوابین و پاها رو اندازه عرض شانه باز کنین. یک هالتر روی پایین شکم قرار بدین و مطابق با ویدیو حرکت رو اجرا کنین.

تا جای بدن رو بالا ببرین که کمر و باسن در یک راستا باشه.

در هنگام بالا بردن بدن ، نفس رو خارج کنین و هنگام پایین اومدن ، نفس بگیرین.

× خرید پکیج ویدیویی