ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

-

توضیحات حرکت

پشت بازو دمبل خوابیده چکشی تناوبی

× خرید پکیج ویدیویی