ویدئو

عضلات هدف

فوق خاری

گرد بزرگ و کوچک

تحت کتفی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: چرخاننده های شانه

نام انگلیسی حرکت: 45-Degree Cable External Rotation 

نام دیگر حرکت: چرخش کوبایی سیمکش 45 درجه

مکانیسم حرکت: ایزوله

قرقره دستگاه سیمکش رو پایین تنظیم کنین و مطابق با ویدیو، زاویه ای که بین بازو و زیربغل 45 درجه هس، حرکت رو اجرا کنین.

در هنگام چرخاندن شانه ، استخوان بازو کاملا ثابت و 45 درجه بمونه.

هنگاه چرخش کتف نفس رو خارج کنین و زمان پایین رفتن سیم کش نفس بگیرین.