ویدئو

عضلات هدف

دوقلو

 نعلی

توضیحات حرکت

عضلات هدف: ساق پا

نام انگلیسی حرکت:  Three-Way-Calf-Raise 

مکانیسم حرکت: ایزوله

ابتدا پنچه های پا رو مثل عدد 8 به سمت داخل بذارین و روی پنجه پا بلند بشین.

سپس پنچه های پا رو مثل عدد 7 به سمت بیرون بذارین و روی پنجه پا بلند بشین.

و در آخر پنچه های پا رو مثل عدد 11 موازی کنارهم قرار بدین و روی پنجه پا بلند بشین.