ویدئو

تصاویر

عضلات هدف

-

توضیحات حرکت

نحوه اجرای حرکت کراس اور از بالا :

  • برای اجرای کراس اور از بالا ، پهلو به دستگاه سیم کش بایستید تا جایی که کمی بیشتر از یک دست از دستگاه فاصله داشته باشید.
  • قرقره را در بالاترین حالت ممکن قرار دهید.
  • با دستی که سمت دستگاه است دستگیره را بگیرید به طوری که دست شما موازی با زمین باشد و آرنج شما کمی خم باشد.
  • از بغل دستگیره را به سمت بدن خود بکشید و دست خود را تا جایی پایین بیاورید که جلوی ناف قرار بگیرد.
  • به آرامی دست خود را به حالت اولیه بازگردانید.
  • حرکت کراس اور از بالا (تک دست) را بر اساس برنامه تمرینی خود تکرار کنید.
× خرید پکیج ویدیویی