else { }

آیا عضله سازی و چربی سوزی هم زمان امکان پذیر است؟

بسیاری از شاگردان من دوست دارند چربی سوزی و عضله سازی هم زمان را تجربه کنند و از من می‎‌‎پرسند که آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟ 

اگر بخواهیم به صورت کلی به چنین موضوعی نگاه کنیم، بله می‌شود به عضله سازی و چربی سوزی به همراه هم رسید فقط کافی است برخی از نکات را رعایت کنی. 

برای چربی سوزی هیچ راهی بهتر از رژیم غذایی نیست اما به دنبال رژیم گرفتن و کاهش وزن درصدی از عضلات هم آب می‌‎شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از آب شدن عضلات باید برنامه تمرینی هم داشته باشی تا با اجرای حرکات قدرتی، نه تنها عضلات خودت را در طول رژیم حفظ کنی، بلکه عضله سازی را هم تجربه کنی.

پس در یک کلام تنها زمانی می‌‎شود هم عضله ساخت و هم چربی آب کرد که هم رژیمت را رعایت کنی و هم برنامه تمرینی‌‎ات را دنبال کنی.