•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

سیستم های تمرینی

در این بخش، سیستم های تمرینی مختلف، به همراه تاریخچه، مکانیسم فیزیولوژیک اثرگذاری و نیز طریقه اجرای هرکدام، به تفکیک ارائه شده است.