•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

تمرین برای گروه های خاص

یکی از مهم ترین دغدغه هایی که احتمالاً به عنوان مربی با آن سروکار دارید، مراجعینی هستند که در شرایط خاصی از زندگی قرار دادند. از جمله اینکه ممکن است در سن رشد باشند، باردار باشند، در سنین سالمندی باشند و ... . هر یک از این دوران های زندگی نیازمندی ها و شرایط خاص خود را دارد و طبیعتاً ملاحظات خاص خود را می طلبد. در این بخش هر یک از این گروه ها را به تفکیک مورد مطالعه قرار داده و تجویز تمرین برای آنان را خواهیم آموخت.