•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

اصول مربیگری

به عنوان یک ورزشکار و یا حتی مربی، قطعا شما نیز دریافته اید که صرفنظر از دانش ورزشی، مربیگری نیازمند مهارت هایی است که در موفقیت خود مربی و ورزشکاران، به مراتب تأثیرگذارتر از دانش علمی است. در مقالات ارائه شده در این بخش سعی شده است که این مهارت ها تا حد ممکن معرفی شود و به روش عملی، بکارگیری آن ها آموزش داده شود.