•   تهران - اندرزگو - سه راه قیطریه - کوچه کیارنگ - نبش خسروی جنوبی - پلاک 2 - طبقه دوم - واحد 2
02191692568

سلولی و مولکولی

سلول، کوچکترین واحد سازنده هر موجود زده است و تمام عملکردهای کلی و پیچیده موجود زنده، از درون آن کلید می خورد. بنابراین برای شناخت عملکرد هر موجود زنده ای، باید ابتدا باید سلول و عملکرد آن را شناخت. با مطالعه مباحثی که در این بخش ارائه شده است، شما خواهید توانست سلول را بشناسید و با تحلیل عملکردهای مختلف آن، نقش آن در وظایف پیچیده هر بافت و حتی کل بدن را به خوبی درک کنید.